ZŠ a MŠ Opatovice

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A VOLNO VŠEM :-)

Z historie školy

Dnešní setkání opatovských rodáků dává nám příležitost k tomu, abychom se poohlédli krátce i do historie naší školy. Prolistujeme společně zažloutlé listy školní kroniky založené v roce 1880 tehdejším řídícím učitelem Karlem Duškem a poslechněme si ve stručnosti, co o ní on a jeho nástupci zaznamenali.

Dnešní školou, ve které naši žáci čerpali své vědomosti, potřebné pro život, byla škola v sousední obci Paršovice. Docházka do ní však byla, obzvláště v zimním období pro malé žáčky, velmi obtížná. Proto se opatovští občané pod vedením tehdejšího starosty Václava Ku- čery, rolníka v čp. 16, roku 1869 rozhodli, že si postaví vlastní školu. Požádali příslušné úřady o „vyškolení" z Paršovic a bylo jim vyhověno. Karel Dušek o této, v dějinách naší obce, důležité události uvádí.

"Že mládeži k přirozenému vývoji jest zapotřebí vědění a vychování, uznali již staří národové. Podporovali učitele a učence, poskytovali jim útulku, aby mládež vychovali a vyučovali. Totéž uznali i občané obce Opatovice. Za tou příčinou vystavěli budovu, ve které dítky mají vychovávány býti k nábožnosti a mravnosti, vedeny k vědomostem, jichž mají k  dalšímu vzdělání zapotřebí, by se z nich stali hodní lidé a občané. Tím si získali památku, která nikdy nezahyne."

Stavba školy byla zahájena slavnostním položením základního kamene v dubnu roku 1869 a dokončena v červnu 1870. Prvním učitelem zdejší školy ustanoven Tomáš Vašíček, narozený v Rousku, okres hranický.

Ale již 22. září 1871 bylo pro novou školu i mnohé opatovské občany osudné.
V tento den vypukl v obci požár, který zničil mnoho domů a stodol. Shořela i střecha školní budovy a strop v "učírně" se prolomil. U školy byla pro učitele původně jen jedna "světnice". Při opravě vyhořelé budovy však uznali občané byt za nedostatečný a přistavěli druhou místnost. Oprava byla ukončena v květnu 1872.

Po Tomáši Vašíčkovi působili na zdejší škole Burkhard Merlíček, Antonín Novák, Josef Vilímek, Josef Šromota, Karel Dušek, Josef Horák, Hubert Karlíček a další.

Od samého počátku byla zdejší škola jednotřídní, všichni žáci se vyučovali společně. Teprve od roku 1878 za působení Josefa Vilímka z Hranic byla zdejší jednotřídní nerozdělená škola přeměněna na rozdělenou. To znamenalo, že se začalo učit ve dvou odděleních, jedno dopoledne, druhé odpoledne. Dopoledne 1. – 3. Škol. ročník 14 hodin týdně, odpoledne 4. – 8. školní ročník 16 hodin týdně.

Jaké byly tenkrát podmínky pro vyučování si dnes nedovedeme ani představit, Vždyť počet žáků v létech 1871 - 1880 kolísal od 102 do 117 žáků.

Za Huberta Karlíčka dne 17. července 1892 na paršovskou pouť sv. Markéty vypukl ve zdejší obci požár, který zachvátil 19 stavení a stodol. Ale ještě ničivější požár následoval 20.srpna t.r., kdy dalších 49 stavení kromě stodol lehlo popelem.
Z kvetoucí obce nezůstalo nic než spáleniště a zbytek po okraji roztroušených domů. Vyhořela i školní budova.

Současně s obnovou rodinných domů a stodol bylo započato i s provizorní opravou školní budovy a zároveň byla podána žádost zemské školní radě o rozšíření zdejší jednotřídní školy s vyučováním polodenním na dvojtřídní. Žádosti bylo vyhověno. Místní školní rada dala, podle kroniky, nadělati a vypáliti přes 60 000 cihel, vyhasiti potřebné vápno a připraviti stavební dříví.  

Stavba školy byla zadána Ing. Zach. Hermannovi z Hranic, stavbyvedoucím byl František Klvaňa z Opatovic čp. 68. S prací bylo za počato 16.dubna 1984.
Následkem toho nemohlo být vyučování ve škole, proto se konalo v místní kapli. Nadstavba byla ukončena za pouhých pět měsíců, takže se začalo učit v budově již 15. září 1894. Tím bylo ukončeno jako poslední na okrese polodenní vyučování.

Do zdi v dolní části chodby byla zazděna mramorová deska s nápisem:
"Škola tato postavena byla nákladem obce Opatovská roku 1894"
Slavnostní otevření nové školy se konalo až 30. září téhož roku za přítomnosti tehdejších významných osobností okresu a učitelstva ze širokého okolí. Svěcení školy podle tehdejšího zvyku provedl p. farář Zapletal z Paršovic.

Prvním nadučitelem v nové škole byl Hubert Karlíček, podučitelem Alois Doležel z Holešova.
Do dnešního dne se na zdejší škole vystřídala celá řada učitelů, nadučitelů, řídících učitelů a ředitelů. Nejdéle na zdejší škole působila zdejší učitelka Eliška Navrátilová, rozená Válková a ředitel Vladimír Rýpar, rodem z nedalekého Hlůzova.

Za uplynulá léta byla na budově provedena celá řada drobných stavebních úprav.
Z významnějších jsou to nová fasáda, výměna břidlicové krytiny, zaveden vodovod, zřízeny splachovací záchody, obnovena dlažba na chodbách, postavena kotelna, zřízeno ústřední topení, bezprašné podlahy, úprava školního hřiště, zahrady a další drobné úpravy.

Již několikrát byl proveden pokus o stavbu nové školní budovy, ke které však přes veškeré úsilí MNV dosud nedošlo. V současné době se jedná znovu o přístavbu a modernizaci školy.

Až do 1. září 1976 navštěvovali zdejší školu pouze žáci z Opatovic. Od tohoto data byla zdejší dvojtřídní škola sloučena s jednotřídní školou v Býškovicích ve školu trojtřídní se samostatným 1. ročníkem. K další kooperaci došlo od 1. září 1981 s Paršovicemi, a tím bylo odstraněno vyučování v odděleních a v každé třídě zůstal samostatný ročník.

K poslední změně došlo 30. 6. 1985, kdy byla definitivně zrušena škola v Býškovicích a třetí třída umístěna v budově ZŠ v Paršovicích, která je dnes součástí zdejší školy.
V roce 1989 byl ředitelem Zdeněk Navrátil, rodák ze Všechovic, druhým učitelem v Opatovicích PeadDr. Petr Novák, ve třetí třídě v Paršovicích vyučuje s. Věra Indraková.

Přehled o působení nadučitelů, řídících učitelů a ředitelů na zdejší škole:
07.08.1871 – 25.05.1875 - Tomáš Vašíček
26.05.1875 – 31.08.1876 - Burkhard Merlíček
01.09.1876 – 31.01.1878 - Antonín Novák
01.02.1878 – 30.06.1879 - Josef Vilímek
01.07.1879 – 29.02.1880 - Josef Šromota
01.03.1880 – 31.08.1884 - Karel Dušek
01.09.1884 – 31.08.1888 - Josef Horák
01.09.1888 – 31.08.1901 - Hubert Karlíček
01.09.1901 – 31.05.1902 - Josef Furst
01.06.1902 – 31.08.1923 - Karel Huslar
01.09.1923 – 31.08.1938 - František Pitron
01.09.1938 – 31.08.1939 - Karel Domes
01.09.1939 – 31.08.1945 - Alois Matěj
01.09.1945 – 31.08.1950 - Alois Volf
01.09.1950 – 31.08.1953 - Ladislav Vyhlídal
01.09.1953 – 31.08.1983 - Vladimír Rýpar
01.09.1983 – 31.08.1992 - Zdeněk Navrátil
01.09.1992 – 31.08.2001 - Petr Novák
01.09.2001 – 31.08.2002 - Petra Kristová (zastupující ředitelka)
01.09.2002 – dosud(09/2016) - Jana Palová

Po zřízení dvojtřídní školy v roce 1894 působili na škole následující učitelé:
Alois Doležel, Alois Lukovský, Josef Fütrst, Karel Svoboda, Jan Fusek, Maxmilián Kořínek, Božena Stáhalová, Oldřich Calábek, František Novák, Antonín Klvaňa, Eduard Románek, Drahomíra Bartovská, Jaroslav Hrachovec, Eduard Románek, Vlasta Jarolímová, Helena Seibertová, Karel Gavlas, Valentin Gregorek, Josef Petřkovský, Ladislav Vyhlídal, Mojmír Kryl, Antonín Jambor, Zdeňka Kokešová, Jarmila Syslová, Antonín Šlosar, Marie Oplatková, Věra Loubalová, Eliška Válková - Navrátilová, Jiřina Hlubíková, Marie Maňasová, Dagmar Svitaková, Růžena Slesingrová, Dagmar Špačková, Anna Rýparová, Helena Číhalová, Zdeněk Navrátil, Věra Indráková, Petr Novák, Věra Lukešová, Marie Jelínková, Marie Gadasová, Věra Knapová, Dušana Mužíková, Petra Dostálová, Věra Zimová, Jana Palová, Petra Kristová, Ladislava Rychnovská.

Tolik ve stručnosti k dějinám zdejší školy.

Základní škola

Kontakty

IČO    75029758

ID      t4smf52   

Základní škola
Hlavní 83
753 56 Opatovice
telefon: 581 621 201
e-mail: palovna@seznam.cz

Mateřská škola
Záhorská 159
753 56 Opatovice
telefon: 581 621 124
e-mail:

jana-kubesova.seznam.cz

Projekt

Projekt

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 32 °C 19 °C
sobota 13. 7. slabý déšť 25/17 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 28/16 °C
pondělí 15. 7. polojasno 30/20 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek a výročí

Svátek má Bořek

Zítra má svátek Markéta